EXTRAESCOLARS

Les Activitats Extraescolars tenen una funció educativa molt important per a l’alumnat i contribueixen a enriquir l’oferta educativa que es realitza en horari lectiu.

Les activitats extraescolars són definides pel Departament d’Ensenyament com aquelles adreçades a l’alumnat que faciliten la seva formació en aspectes educatius mitjançant activitats socials, culturals, educatives i del lleure, sense relació directa ni necessària amb l’activitat pròpiament escolar.

Es desenvolupen en horari extraescolar i es programen per als dies lectius del curs escolar.

  • La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) considera les activitats extraescolars part de les activitats de lleure, i reconeix el seu valor educatiu i socialitzador i el dret de tots els alumnes a accedir-hi en condicions d’igualtat.
  • La LEC també reconeix com a part de la comunitat educativa dels centres “les entitats esportives escolars i els professionals, empreses i entitats de lleure i de serveis educatius”.

L’AFA gestiona cada curs l’oferta de les diferents Activitats Extraescolars, que varien depenent de l’edat de l’alumne.

Apostem per una continuitat lúdica i activa dins de l’ambient amigable de l’escola, per a tots els alumnes que mostrin interès per la seva activitat preferida.

Ajustem les tarifes per tal que tothom pugui tenir-hi accés i participar-hi.

Cada activitat ha de comptar amb un número mínim d’inscrits per fer-la viable.

Les activitats extraescolars es realitzen dintre de les instalacions de l’Escola.

El període d’inscripcions serà obert cada trimestre del curs escolar.

El cobrament es farà mitjançant gir bancari entre els dies 1 i 5 de cada mes.

Les baixes s’han de notificar abans del dia 25 del mes anterior. El cost del retorn d’un rebut serà assumit per la família.

Les activitats són de 17.30h a 18:15h. Els primers 30min els i les alumnes podran berenar al pati de l’escola. A Infantil el/la monitor/a anirà personalment a recollir-los a les aules.

Els Socis i Sòcies tenen descompte en el preu!

* Per optar a la tarifa de Soci s’ha d’haver abonat la quota de Soci en curs.

ELS FORMULARIS S’HAN D’OMPLI I ENVIAR PER EMAIL A: ampaextraescolars@avetroig.com 
NO S’HA D’ENVIAR EL FORMULARI A L’ESCOLA NI DEIXAR-LO A LA SECRETARIA DE L’ESCOLA. ÚNICAMENT ES CURSARAN LES INSCRIPCIONS REBUDES A AQUESTA ADREÇA ELECTRÒNICA.*
 

COVID-19 *

Les pautes i mesures higièniques a seguir seran: arribada del/la alumne/a, presa de temperatura als i les alumnes per part del monitor, neteja de mans amb gel hidroalcohòlic, inici de la activitat extraescolar. Molt important: ÉS OBLIGATORI PER A TOTS ELS NENS I NENES L’ÚS DE LA MASCARETA, donat que hi haurà coincidència d’alumnes de diferents cursos. Si un/a alumne presenta febre, s’avisarà la família per tal que el/la reculli.
Els protocols sanitaris que se seguiran són els que venen marcats pel Departament de Salut.
Junts ens en sortirem!

images-1.png per un món més sostenible agraim ens envieu els documents escanejats per email:

ampaextraescolars@avetroig.com

afa@avetroig.com

DOCUMENT RESPONSABILITAT CIVIL COVID:

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: