Junta

La Junta Directiva de l’AFA és l’òrgan de govern que gestiona, administra, avalua, representa, dirigeix i executa les activitats segons els acords de les diferents assemblees que es realitzen durant el curs escolar per a les famílies al centre de la nostra Associació.

La Junta Directiva està formada per persones voluntàries escollides a l’Assemblea General Ordinària, renovable cada any. Està formada per un grup de pares i mares que són membres actius de l’AFA i que ofereixen una part del seu temps de lleure, dels seus esforços i dels seus recursos i habiltitats personals amb l’objectiu comú de millorar el funcionament del centre i l’educació que reben el conjunt dels alumnes.

La Junta Directiva es formada per President/a, Secretari/a, Tresorer/a i Vocals

Tots els socis i sòcies de l’AFA poden assistir a les Assemblees Ordinàries i Extraordinàres que es convoquen al llarg de l’any, amb ple dret d’opinió i participació .

La Junta Directiva és l’interlocutor entre les Famílies i el Centre Educatiu.

És fonamental la participació activa de tots els socis i sòcies per a desenvolupar les posibles millores i assolir els objectius d’Infantil, Primària i ESO.

* Si no hi ha ningú que vulgui ser membre de junta, s’ha de dissoldre l’associació?
Si ningú es presenta per ser membre de junta en una assemblea general de socis, es  crearà una comissió gestora amb la finalitat de trobar persones que vulguin formar part de la junta, i després convocar l’assemblea general per ratificar els càrrecs.

#somlavetroig     #afalavetroig    

Create your website with WordPress.com
Per començar
%d bloggers like this: